Even voorstellen: onze nieuwe medewerkers

 

In het voorjaar van 2018 vervoegden Jasmijn Nomes, An-Sofie Ceresa, An Chaltin en Kimberly Jones ons team. Elk van hen zal onze vestiging te Leuven versterken. Jasmijn, An-Sofie en An zijn daarnaast ook tewerkgesteld in Heusden.

  • Jasmijn Nomes is Klinisch en Gezondheidspsycholoog alsook kinder- en jongerenpsycholoog (KUL). Tevens beschikt ze over een master na master in de Meertalige Bedrijfscommunicatie (UGent). Jasmijn volgde extra opleidingen m.b.t. suïcidepreventie, oplossingsgericht werken, stressfysiologische metingen en biofeedback. Binnen de bedrijfswereld heeft ze als consultant heel wat ervaring in business analyses, proces en change management, alsook in het geven van trainingen. Ze is zeer vertrouwd met de preventie en behandeling van stress en burn-out op het werk. Voorts heeft ze - naast ambulante klinische praktijk - jarenlange klinische ervaring in het begeleiden van ouders en andere contextfiguren van kinderen en jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen vanuit een systeemtherapeutische visie. In ons multidisciplinair centrum verzorgt ze consultaties (fysiologische) diagnostiek, biofeedback, individuele therapie alsook trainingen en cursussen.
  • An-Sofie Ceresa is Klinisch en Gezondheidspsycholoog (KUL) en volgde tevens een extra specialisatieopleiding in de stressfysiologie en biofeedback. Daarnaast behaalde ze ook een master in de Rechten (KUL). An-Sofie heeft klinische en onderzoeksexpertise op het gebied van stress en SOLK (Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten), met specifieke aandacht voor tinnitus (oorsuizen) en hyperacusis (ism Prof. Dr. Johan Vlaeyen, KU Leuven). An-Sofie heeft klinische ervaring zowel binnen een intramurale setting, op een forensische psychose-afdeling, als binnen een ambulante setting bij een mobiel team. Daarnaast heeft ze jarenlange ervaring in professionele studiebegeleiding voor studenten. Binnen Tumi Therapeutics kan u bij An-Sofie terecht voor consultaties (fysiologische) diagnostiek, biofeedback, individuele therapie voor volwassenen. Daarnaast verzorgt zij ook trainingen en cursussen.
  • An Chaltin is Klinisch en Gezondheidspsycholoog, Arbeids- en Organisatiepsycholoog en Psychodynamisch Psychotherapeut (KUL). Daarnaast is ze Relatie- en Gezinstherapeut i.o. (VUB). Ze volgde bijkomende opleidingen in o.a. stressfysiologie en functionele syndromen, schematherapie, EMDR, brainspotting en suïcidepreventie en –behandeling. Vanuit haar jarenlange werkervaring in universitaire ziekenhuizen zoals UPC Sint-Kamillus (algemene psychiatrie) en UZ Leuven (urgentiepsychiatrie) is zij vertrouwd met een veelheid aan psychische problematieken. In ons multdisciplinair centrum staat zij in voor zowel individuele als partnerrelatietherapie voor volwassenen, met een bijzondere affiniteit voor de behandeling van posttraumatische stress en hechtingsproblematieken.
  • Kimberly Jones is Klinisch en Gezondheidspsycholoog (KUL) en volgde bijkomende opleidingen in de biofeedback en de stressfysiologie alsook in suïcidepreventie. Ze heeft jarenlange ervaring in faalangsttraining voor studenten en expertise in de behandeling van stress- en angstgerelateerde klachten, ADHD, en persoonlijkheidsproblematieken. Daarnaast heeft ze onderzoek gedaan betreffende de relatie tussen het autonome zenuwstelsel en het interpersoonlijke functioneren bij een borderline persoonlijkheidsstoornis. Binnen Tumi Therapeutics verzorgt Kimberly consultaties (fysiologische) diagnostiek, biofeedback en individuele of groepstherapie voor volwassenen.

Allen zijn lid van de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP) en de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP) en zijn in het bezit van een erkenningsnummer van de Psychologencommissie.

Welcome to the team!


Afspraken inplannen bij een van onze collega’s kan zoals steeds via ons medisch secretariaat (0476/43 27 75 – info@tumitherapeutics.be) of via ons contactformulier.