Conversiestoornis

Een conversiestoornis wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van neurologische symptomen, die na medisch onderzoek niet toe te schrijven zijn aan een neurologische of medische conditie noch aan middelengebruik.

De symptomen betreffen voornamelijk wijziging of uitvallen van motorische, sensorische of cognitieve functies (bv. stemverlies, doofheid, blindheid, loopstoornis, abnormale bewegingen, slikmoeilijkheden, verlamming of spierzwakte, geheugenverlies, flauwvallen, …) of toevallen die lijken op epilepsie.

Psychologische factoren worden verondersteld een verband te hebben met de klachten, doordat het ontstaan of verergeren van de symptomen gewoonlijk vooraf gegaan wordt door conflicten of stressoren.

De symptomen veroorzaken aanzienlijk ongemak of hinder in sociaal of beroepsmatig functioneren, of vereisen medische zorg.