Jasmijn Nomes

Klinisch en Gezondheidspsycholoog

Jasmijn Nomes is Klinisch en Gezondheidspsycholoog, alsook Kinder- en Jongerenpsycholoog (KU Leuven). Ze heeft tevens een Master na Master behaald in de Meertalige Bedrijfscommunicatie (UGent). Jasmijn heeft extra opleidingen gevolgd rond suïcidepreventie, oplossingsgericht werken, stressfysiologische metingen en biofeedback. Binnen de bedrijfswereld heeft ze als consultant heel wat ervaring in business analyses, proces en change management, alsook in het geven van trainingen. Ze is zeer vertrouwd met de preventie en behandeling van stress en burn-out op het werk. Voorts heeft ze - naast ambulante klinische praktijk - jarenlange klinische ervaring in het begeleiden van ouders en andere contextfiguren van kinderen en jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen vanuit een systeemtherapeutische visie. Jasmijn is in het bezit van een erkenningsnummer bij de Psychologencommissie en is zij lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) en van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP). Jasmijn geeft consultaties fysiologische diagnostiek, biofeedback, individuele therapie en verzorgt tevens de trainingen en cursussen bij Tumi Therapeutics.

Locaties

Gelijkaardige medewerkers: