Nienke Dreesen

Klinisch en Gezondheidspsycholoog, Gedragstherapeut i.o.

Nienke Dreesen is Klinisch en Gezondheidspsycholoog (KULeuven) en Gedragstherapeut i.o. (K.U.Leuven). Ze is gespecialiseerd in stressgerelateerde klachten en stressfysiologische metingen. Ze volgde bijkomende opleidingen in o.a. oplossingsgerichte psychotherapie en biofeedback. In het kader van suïcidepreventie heeft ze vormingen gegeven i.f.v. deskundigheidsbevordering omtrent suïcidaliteit aan intermediairen (huisartsen, hulpverleners, ...). Nienke heeft ervaring met de behandeling van angst, depressie, hechting- en persoonlijkheidsproblemen en hanteert hierbij een gedragstherapeutisch kader, waaronder schematherapie. Daarnaast is ze in het bezit van een erkenningsnummer bij de Psychologencommissie en is ze erkend lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) en de Belgische Federatie van Psychologen (BFP). Nienke geeft consultaties fysiologische diagnostiek, biofeedback, individuele therapie en verzorgt tevens de trainingen en cursussen bij Tumi Therapeutics.

Gelijkaardige medewerkers: