• Er is een nauwe samenwerking met de Onderzoeksgroep voor Gezondheidspsychologie van de Katholieke Universiteit Leuven, gespecialiseerd in onderzoek omtrent stressfysiologie, interoceptie, chronische pijn, functionele syndromen, respiratoire psychofysiologie, paniekstoornis en interoceptieve conditionering.

    Wij werken volledig evidence-based en volgens de laatste wetenschappelijke inzichten binnen ons expertisedomein. Je kan er dan ook op vertrouwen dat je de beste behandeling krijgt die op dit moment bekend is voor het probleem waarvoor je hulp zoekt.