Blog

In augustus 2020 gaf de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor het eerst gehoor aan patiënten die aanhoudende, uiteenlopende en vaak onvoorspelbare symptomen vertoonden. Er werd een ICD-10-code gecreëerd om de langdurige COVID of, in het Engels "post-COVID-19 condition" aan te duiden. Een basis werd gelegd voor een consensus over een definitie van de ziekte.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft in 2021 een uitgebreide online-enquête gehouden bij 1320 mensen met langdurige COVID. In het KCE rapport (zie verder) worden wetenschappelijke inzichten gegeven over de epidemiologie en fysiopathologie; de impact op het dagelijks en professioneel leven; en de beschikbare zorg voor patiënten met langdurige COVID.

Patiënten met langdurige COVID kunnen bij Tumi Therapeutics terecht voor multidisciplinaire (fysieke, cognitieve en psychologische) revalidatie volgens de meest actuele wetenschappelijke inzichten

Lees meer