Update Covid-19

Beste cliënten,

Vanaf 4 mei wordt de ambulante, niet-dringende zorg terug verder uitgebreid.

U kan bij ons terecht via online sessies en via klassieke F2F consultaties, na onderling overleg en met inachtname van de nodige veiligheidsmaatregelen.

Voor meer info kan u zich wenden tot ons medisch secretariaat, bereikbaar via het nummer 011 74 00 84.

Hartelijke groeten,

Het Tumi Team