Tarieven

  Duur Prijs1
PSYCHOLOOG/PSYCHOTHERAPEUT    
Intake 60 minuten        € 65
Consultatie fysiologische diagnostiek2  120 minuten    € 165
AD(H)D diagnostiek bij kinderen en volwassenen3   € 380
Individuele begeleidingssessie/gedragstherapie4 60 minuten € 65
Relatietherapie/gezinstherapie sessie 60 minuten   € 75
Trainingssessie biofeedback 30 minuten € 35
Huisbezoek (excl. verplaatsingskosten)5 60 minuten € 65
PSYCHIATER    
Psychiatrische intake/psychotherapie6 45 minuten € 80,78
Medicatie consultatie6 20 minuten € 50,94
KINESITHERAPEUT    
Gespecialiseerde kinesitherapie7   30 minuten € 27,50
BEMIDDELAAR/PREVENTIEADVISEUR    
Arbeidsreïntegratie en/of bemiddeling in de werkcontext8  60 minuten € 80
DIËTIST/DIABETESEDUCATOR    
Eerste consultatie9 60 minuten € 60
Opvolgconsultaties9 30 minuten € 30
Speciale consultatie10 30 minuten € 20,28
MULTIDISCIPLINAIR    
Uitgebreid schriftelijk verslag11   € 60
Contextoverleg12   € 30

1 De betaling gebeurt cash of via bancontact aan het einde van iedere sessie. De prijzen zijn onderhevig aan veranderingen. Voor de meest up-to-date informatie over tarifering, gelieve de website www.tumitherapeutics.be of uw therapeut te consulteren.

2 In dit tarief zit de kostprijs van de metingen, de analyse en interpretatie van de resultaten, alsook de mondelinge en schriftelijke verslaggeving.

3 Dit all-in tarief is inclusief heteroanamnese, neuropsychologische testing, EEG-meting, scoring van de testen, opstellen van een volledig uitgewerkt schriftelijk verslag, bespreking van de resultaten en voorstel behandelplan

4 De meeste ziekenfondsen voorzien een (gedeeltelijke) terugbetaling van gedragstherapie bij kinderen en jongeren. Ook voor volwassenen kan (gedeeltelijke) terugbetaling bekomen worden in het kader van bepaalde problematieken. Vraag hiernaar bij je mutualiteit.

5 Verplaatsingskosten worden aan ratio van 0.34 euro per km aangerekend. 

6 Prestaties van psychiaters worden (gedeeltelijk) terugbetaald door je ziekenfonds.

7 De tarieven voor gespecialiseerde kinesitherapie worden deels terugbetaald via het ziekenfonds, mits voorschrift van de arts.

8 Tarief is inclusief btw

9 Afhankelijk per mutualiteit bestaat er gedeeltelijke terugbetaling                       

10 Dieetadvies i.k.v. diabetes voortraject (max. 2/jaar) en dieetadvies binnen zorgtraject diabetes of chronische nierinsufficiëntie (max. 2/jaar)

11 Dit is de kostprijs voor een uitgebreid verslag op jouw vraag, bijvoorbeeld gericht aan de controlearts van het ziekenfonds. Een standaard intakeverslag gericht aan de huisarts wordt uiteraard niet aangerekend.

12 Kort afstemmingsoverleg met bv. school, CLB, .... In geval van nodige verplaatsingen worden de verplaatsingskosten aan ratio van 0.34 euro per km aangerekend

 De betaling gebeurt steeds aan het einde van iedere sessie. Bancontact aanwezig. 
 Gelieve kennis te nemen van de annuleringsvoorwaarden