Tarieven

  Duur Prijs1
Intake 60 minuten        € 60
Consultatie fysiologische diagnostiek2  120 minuten    € 150
AD(H)D diagnostiek bij kinderen en volwassenen3   € 380
Gedragstherapie sessie4 60 minuten € 60
Relatietherapie/gezinstherapie sessie 60 minuten   € 75
Trainingssessie biofeedback 30 minuten € 30
Psychiatrische intake5 45 minuten € 74,80
Medicatie consultatie5 15 minuten € 47,08
Gespecialiseerde kinésitherapie6   30 minuten € 25
Arbeidsreïntegratie en/of bemiddeling7  60 minuten € 80
Eerste consultatie diëtist8 60 minuten € 50
Tweede consultatie diëtist8 45 minuten € 30
Opvolgconsultaties diëtist8 30 minuten € 20
Speciale consultatie diëtist9 30 minuten € 19,66
Schriftelijke verslaggeving10   € 60

1 De betaling gebeurt cash of via bancontact aan het einde van iedere sessie. De prijzen zijn onderhevig aan veranderingen. Voor de meest up-to-date informatie over tarifering, gelieve de website www.tumitherapeutics.be of uw therapeut te consulteren.

2 In dit tarief zit de kostprijs van de metingen, de analyse en interpretatie van de resultaten, en de mondelinge en schriftelijke verslaggeving.

3 Dit all-in tarief is inclusief intakegesprek, neuropsychologische testing, EEG-meting, scoring van de testen, opstellen van een volledig uitgewerkt schriftelijk verslag, bespreking van de resultaten en voorstel behandelplan

4 De meeste ziekenfondsen voorzien een (gedeeltelijke) terugbetaling van gedragstherapie bij kinderen en jongeren. Ook voor volwassenen kan terugbetaling bekomen worden in het kader van bepaalde problematieken. Vraag hiernaar bij je mutualiteit.

5 Prestaties van psychiaters worden (gedeeltelijk) terugbetaald door je ziekenfonds.

6 De tarieven voor gespecialiseerde kinesitherapie worden deels terugbetaald via het ziekenfonds, mits voorschrift van de arts.

7 Tarief is inclusief btw

8 Afhankelijk per mutualiteit bestaat er gedeeltelijke terugbetaling.                         

9 Dieetadvies i.k.v. diabetes voortraject (max. 2/jaar) en dieetadvies binnen zorgtraject diabetes of nierinsufficiëntie (max. 2/jaar)

10 Dit is de kostprijs voor een uitgebreid verslag op jouw vraag, bijvoorbeeld gericht aan de controlearts van het ziekenfonds. Een standaard intakeverslag gericht aan de huisarts wordt uiteraard niet aangerekend.

 De betaling gebeurt steeds aan het einde van iedere sessie. Bancontact aanwezig.