Tarieven

  Duur Prijs1
PSYCHOLOOG/PSYCHOTHERAPEUT    
Intake 60 minuten        € 75
Intake ADHD 60 minuten  € 75
Consultatie fysiologische diagnostiek2  120 minuten    € 185
Individuele begeleidingssessie/psychotherapie3 60 minuten € 75
Relatietherapie/gezinstherapie sessie 60 minuten   € 85
Trainingssessie biofeedback 30 minuten € 45
Huisbezoek (excl. verplaatsingskosten)4 60 minuten € 75
PSYCHIATER    
Psychiatrische intake/psychotherapie 45 minuten € 90
Medicatie consultatie5 20 minuten

€ 60

Kinderpsychiatrie 45 minuten

€ 110

KINESITHERAPEUT    
Gespecialiseerde kinesitherapie6   30 minuten € 31,5
ARBEIDSREINTEGRATIE    
Arbeidsreïntegratie en/of bemiddeling in de werkcontext7  60 minuten € 85
DIËTIST/DIABETESEDUCATOR    
Eerste consultatie8 75 minuten € 85
Eerste opvolgconsultatie 60 minuten € 70
Opvolgconsultaties9 30 minuten € 37,5
Eerste consultatie duo8 90 minuten € 115
Eerste opvolgconsultatie duo 60 minuten € 75
Opvolgconsultaties duo9 45 minuten € 50
MULTIDISCIPLINAIR    
AD(H)D diagnostiek bij kinderen en volwassenen10   € 600
Uitgebreid schriftelijk verslag11   € 75
Contextoverleg12   € 45

1 De betaling gebeurt bij voorkeur via bancontact of payconiq aan het einde van iedere sessie. De prijzen zijn onderhevig aan veranderingen. Voor de meest up-to-date informatie over tarifering, gelieve de website www.tumitherapeutics.be of uw therapeut te consulteren. 

2 In dit tarief zit de kostprijs van de metingen, de analyse en interpretatie van de resultaten, alsook de mondelinge en schriftelijke verslaggeving

3 De meeste ziekenfondsen voorzien een (gedeeltelijke) terugbetaling van gedragstherapie bij kinderen en jongeren. Ook voor volwassenen kan (gedeeltelijke) terugbetaling bekomen worden in het kader van bepaalde problematieken. Vraag hiernaar bij je mutualiteit

4 Verplaatsingskosten worden aan ratio van 0.42 euro per km aangerekend 

5 Prestaties van psychiaters worden (gedeeltelijk) terugbetaald door je ziekenfonds

6 De tarieven voor gespecialiseerde kinesitherapie worden deels terugbetaald via het ziekenfonds, mits voorschrift van de arts. Onze kinesisten zijn allen gedeconventioneerd. Hierdoor kan de prijs per kinesist verschillen

7 Tarief is inclusief btw

8 Afhankelijk per mutualiteit bestaat er gedeeltelijke terugbetaling                       

9 Dieetadvies i.k.v. diabetes voortraject (max. 2/jaar) en dieetadvies binnen zorgtraject diabetes of chronische nierinsufficiëntie (max. 2/jaar)

10 In deze prijs zit telkens de consultatietijd, overleg casusbespreking, verwerkingstijd vragenlijsten en schriftelijk verslag inbegrepen. De kostprijs van een psychodiagnostisch onderzoek is afhankelijk van de samenstelling van de testbatterij. Voor gedetailleerde informatie mbt. de standaardafname en de mogelijke extra diagnostische componenten kan u contact opnemen met het medisch secretariaat

11 Dit is de kostprijs voor een uitgebreid verslag op jouw vraag, bijvoorbeeld gericht aan de controlearts van het ziekenfonds. Een standaard intakeverslag gericht aan de huisarts wordt uiteraard niet aangerekend

12 Kort afstemmingsoverleg met bv. school, CLB, .... In geval van nodige verplaatsingen worden de verplaatsingskosten aan ratio van 0.42 euro per km aangerekend

 De betaling gebeurt steeds aan het einde van iedere sessie. Bancontact aanwezig. 
 Gelieve kennis te nemen van de annuleringsvoorwaarden