Arbeidsreïntegratie en/of bemiddeling

 

Wanneer iemand met een stressgerelateerde aandoening - zoals een burn-out - kampt, is het mogelijk dat hij/zij tijdelijk werkonbekwaam is. 
Contact houden met de collega's en de werkgever zijn dan ook geen sinecure in deze periode. 

Een gekwalificeerde persoonlijke case manager kan op uw vraag ingeschakeld worden om overleg tussen uw begeleidingsteam (bv. uw therapeut) en de bedrijfscontext (bv. psychosociaal preventieadviseur; arbeidsgeneesheer; de contactpersoon binnen uw bedrijf) te bewerkstelligen. Zo kan bijvoorbeeld in geval van werkonbekwaamheid, uw persoonlijke case manager afspraken concretiseren m.b.t. contactname van de werkgever, collega’s, e-mails, of in een latere fase van uw traject u ook helpen in het contact voor de arbeidsreïntegratie indien dat nodig en wenselijk is. Een ander voorbeeld is dat de case manager in een latere fase met u kan inzoomen op het concrete werkpakket en eventuele nodige of gewenste aanpassingen daarin in functie van uw eigen waarden en kwaliteiten daarin kan behartigen. Idealiter – maar enkel mits toestemming van uzelf – kan uw persoonlijke case manager dus optreden als contactpersoon met de werkgever en indien nodig optreden als bemiddelaar. Op die manier kan uw eigen recuperatie en actief herstel hand in hand gaan met het verbeteren van uw werkcontext.

Belangrijk is dat de case manager de rol van de arbeidsgeneesheer en/of preventie-adviseur niet kan overnemen, maar enkel het overleg tussen u, uw behandelaars en uw bedrijfscontext optimaliseert.

 

Heeft u nog vragen?

Indien u nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met ons medisch secretariaat op het nummer +32 011 74 00 84 of via e-mail: info@tumitherapeutics.be.

U kan ook steeds ons contactformulier invullen door op de onderstaande knop te drukken.

Contact