Annulatiebeleid

 

Wanneer u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, verzoeken wij u vriendelijk dit zo spoedig mogelijk door te geven zodat wij de afspraak kunnen verplaatsen of eventueel annuleren.

U kan uw afspraak tot 48 uur op voorhand kosteloos annuleren bij uw therapeut.

De contactgegevens van uw therapeut kan u terugvinden op hun visitekaartje of op onze website (klik  hier).

Gelieve steeds telefonisch te annuleren. Indien u niemand aan de lijn krijgt, gelieve een boodschap achter te laten op het antwoordapparaat, waarbij duidelijk aangegeven wordt:

  • Uw naam en voornaam
  • Datum, uur en locatie van de afspraak

Indien u een nieuwe afspraak wenst, mag u uiteraard laten weten hoe en wanneer u bereikbaar bent om een nieuwe afspraak vast te leggen.

 

Indien u laattijdig annuleert, zijn wij helaas genoodzaakt een administratieve kost aan te rekenen.

Bij annulatie van 48 uur tot 24 uur voor de gemaakte afspraak wordt 50% van de sessie aangerekend.

Bij een annulatie binnen 24 uur of bij het niet komen opdagen, zijn wij helaas genoodzaakt 100% van de sessie aan te rekenen.

Onze tarieven kan u hier raadplegen.

 

Indien er sprake is van overmacht, wordt deze administratieve kost kwijtgescholden.

Onder overmacht wordt begrepen:

  • Een onaangekondigde staking van het openbaar vervoer
  • Een ongeval, hetzij van de cliënt, hetzij van diens thuiswonende kinderen/partner
  • Een plots overlijden van een gezinslid (partner, kinderen) of familie in de 1e graad (ouder, broers, zussen)
  • Plotselinge ziekte

Indien er meermaals laattijdig wordt geannuleerd omwille van ‘overmacht’, zal ook bekeken worden wat nog als noodgeval gedefinieerd kan worden.

 

Er kunnen geen attesten opgesteld worden voor gemiste afspraken en aldus geen terugbetaling bekomen worden voor deze afspraken, daar ze niet hebben plaatsgevonden.

Gelieve er rekening mee te houden dat het binnen de kinesitherapie verboden is om deze sessies op het getuigschrift te vermelden. Zo kan er voor deze gemiste sessies geen terugbetaling bekomen worden, daar ze niet hebben plaatsgevonden.