Missie en visie

De missie van Tumi Therapeutics bestaat erin de wetenschappelijke kennis omtrent ons expertisegebied toe te passen binnen de gezondheidszorg, deze kennis verder uit te breiden via onderzoek, en over te brengen naar het brede publiek. Onze behandelingen zijn evidence-based of gebaseerd op best-practice.

Hoofdtaken:

  1. Focus op het destigmatiseren van stressgerelateerde klachten en de behandeling ervan: Het kan iedereen overkomen! We wensen een bijdrage te leveren aan het overstijgen van het mind-body dualisme dat de medische wereld en de maatschappij in de greep blijft houden. Recente neurowetenschappelijke bevindingen tonen immers aan dat deze houding contraproductief is.
  2. Onderzoek en praktijk gebaseerd op de meest recente inzichten in de stressfysiologie en interoceptie (= perceptie van lichamelijke sensaties) en op de vooruitgang in de cognitieve en affectieve neurowetenschappen. We beroepen ons op ‘evidence-based medicine’ en we hanteren het model van de ‘scientist-practitioner’.

Enkele belangrijke kenmerken van onze behandelingen:

  • Transparant en op maat: Cliënten worden altijd zeer goed geïnformeerd en de behandeling komt tot stand in overleg met en op basis van de hulpvraag van de cliënt. Bij aanvang worden duidelijke behandeldoelen en concrete afspraken gemaakt.
  • Kortdurend en efficiënt: Er wordt steeds gestreefd naar ‘minimal number – maximal effect’ interventies. Elke toegevoegde interventie is onderbouwd en wetenschappelijk te verantwoorden.
  • Geprotocolleerd en meetbaar: De verschillende stappen en de volgorde ervan in de behandeling liggen vast in protocollen, en resulteren uit wetenschappelijk onderzoek en case studies gepubliceerd in de vakliteratuur. Het tempo van de behandeling en de concrete therapie-accenten worden uiteraard op maat gesneden voor de cliënt in kwestie. Het feit dat de stappen van de behandeling gestructureerd zijn, maakt de behandelingen goed meetbaar. Vragenlijsten en fysiologische metingen zijn standaard opgenomen in elk protocol.
  • Thuiswerkopdrachten: Elke interventie in een behandeling bevat zogenaamde ‘thuiswerkopdrachten’ voor de cliënt, dit is een benadering eigen aan de gedragstherapie. Het ‘thuiswerk’ versterkt de kracht van een interventie. Het is immers belangrijk dat de cliënt zich niet enkel beter voelt tijdens de sessies, maar dit kan generaliseren naar zijn eigen thuissituatie.