Fasciatherapie

De fasciatherapie is ontwikkeld door Prof. Dr. Danis Bois. Momenteel is Prof. Dr. Danis Bois Gewoon Hoogleraar aan de Universidade Fernando Pessoa te Porto in Portugal. Daarnaast staat hij aan het hoofd van de Ecole Supérieure de Fasciatherapie in Parijs en leidt hij CERAP, een universitair onderzoekscentrum binnen het domein van de Fasciatherapie en Somato-psychopedagogie.

“Fascia” is het bindweefsel waarmee heel het lichaam doorweven is. 98% van ons lichaam bestaat uit bindweefsel. Tot 1980 werd het bindweefsel als een “opvullend” en “ondersteunend” weefsel beschouwd. Het verhinderde zelfs de anatomicus een duidelijk beeld te krijgen van de topografische ligging van de lichaamstructuren: bij anatomische dissectie werd zoveel mogelijk weggesneden en verwijderd om een juist beeld te krijgen van het lichaam.

Onlangs is men tot de ontdekking gekomen dat de fascia een belangrijke rol speelt in het lichamelijk en geestelijk functioneren, een rol die evenwaardig is aan die van de andere grote systemen. Samen met het autonoom zenuwstelsel en het hormonaal stelsel beïnvloedt het de graad van spierspanning, het bewegingspatroon, de bloedcirculatie, de hormoonhuishouding, het stresssysteem, het humeur, de manier van emotioneel reageren, het denken en bijgevolg ook het gedrag. Het lijkt dan ook niet onlogisch dat de fascia een sleutelpositie inneemt in het ontstaan van allerhande klachten en aandoeningen.

Fasciatherapie wordt toegepast door kinesitherapeuten of osteopaten met extra specialisatie.

•Bij de fasciatherapeut kan je terecht voor zowel lokale, lichamelijke klachten als voor algemene klachten waardoor je als persoon in het dagelijkse leven minder goed functioneert. Fasciatherapie is zeer werkzaam bij functionele syndromen.

•Zachtheid, traagheid en precisie onderscheiden deze therapeut. De fasciatherapeut werkt niet zozeer met een externe, manipulatieve kracht die correcties aanbrengt, maar hij past eerder technieken toe die de interne fysiologische systemen in het lichaam activeren. Deze dragen bij tot een volledig en duurzaam genezingsproces.

•In een behandeling fasciatherapie wordt soms om een specifieke medewerking van de patiënt gevraagd. Dit kan gaan van het aandachtig volgen van het verloop van de behandeling tot het actief uitvoeren van oefeningen. Deze hebben zowel een lichamelijke als geestelijke inwerking. Doelgerichte aanwijzingen en vragen van de therapeut helpen de patiënt daarbij. Ook deze aspecten zullen bijdragen tot een betere duurzaamheid van de bekomen resultaten.

•De therapie bestaat uit drie luiken: de manuele therapie, de oefentherapie en het gesprek. Het doel is dat de patiënt zichzelf in eigen handen leert te nemen en zoveel mogelijk therapeutonafhankelijk wordt.

Toepassingsgebieden:

 • Aandoeningen van het bewegingsapparaat:
  • Rug- en nekklachten
  • Spier- en gewrichtsaandoeningen
  • Artrose
  • Chronische schouderklachten (PSH)
 • Complex regionaal pijnsyndroom (CPRS)
  • Er bestaan verschillende benamingen voor CPRS o.a. Südeckatrofie, reflex algodystrofie, algoneurodystrofie
 • Functionele aandoeningen
  • Migraine en hoofdpijn
  • Constipatie, verteringsproblemen (bv. prikkelbare darm)
  • Chronische vermoeidheid
  • Fibromyalgie
 • Bij kinderen en pasgeborenen:
  • Reflux- en slaapstoornissen
 • Ondersteunend binnen multidisciplinaire aanpak van:
  • Stressgerelateerde klachten, burn-out, ...

Heeft u nog vragen?

Indien u nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met ons medisch secretariaat op het nummer +32 011 74 00 84 of via e-mail: info@tumitherapeutics.be.

U kan ook steeds ons contactformulier invullen door op de onderstaande knop te drukken.

Contact