Praktisch

Je kan op eigen initiatief of na doorverwijzing (door jouw arts, specialist,...) bij ons terecht.