Equine Assisted Behavioral Therapy (EABT)

Equine Assisted Behavioral Therapy (EABT) 

Equine Assisted Behavioral Therapy (EABT) verwijst naar een vorm van gedragstherapie waarbij het paard als 'co-therapeut' betrokken wordt in de begeleiding. Deze specifieke therapievorm wordt verzorgd door een erkend gedragstherapeut en psycholoog en stoelt op de evidence-based principes van de gedragstherapie, waarbij elementen uit equitherapie gehanteerd worden als hulpmiddel binnen het gedragstherapeutisch proces.

Gezien het paard optreedt als 'co-therapeut', vinden deze sessies plaats in Hamont.

Heeft u nog vragen?

Indien u nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met ons medisch secretariaat op het nummer +32 011 74 00 84 of via e-mail: info@tumitherapeutics.be.

U kan ook steeds ons contactformulier invullen door op de onderstaande knop te drukken.

Contact