Fysiologische diagnostiek

Een standaard onderdeel van de diagnostische fase zijn de fysiologische metingen (basislijnmetingen en stress-test). De bevindingen worden samen besproken en er wordt een behandeltraject voorgesteld. 

Wij bieden wetenschappelijk verantwoord diagnostisch onderzoek aan betreffende de stressfysiologie. 

Specifieke specialisaties:

  • Capnografietest bij vermoeden van hyperventilatie; meting van PCO2 – waarden in basislijn en na provocatie. 
  • Blootstellingsonderzoek bij vermoeden van idiopathische omgevingsintolerantie 
  • Bepalen van fysiologisch stressprofiel [gemeten parameters: ademhaling, hartslag (ECG), hartslagvariabiliteit, spierspanning (EMG), huidgeleiding, lichaamstemperatuur, hersenactiviteit (EEG)]. Basislijnmetingen van sympathische en parasympathische activiteit. Via een stress-test krijgt men inzicht over hoe het autonome zenuwstelsel reageert op kortdurende stress en hoe dit zich in een periode daarna herstelt. Aan de hand daarvan wordt bepaald met welke parameters we het beste kunnen trainen om de stressbestendigheid te verhogen. 

Wij hebben gemerkt dat bij veel cliënten en behandelaars de behoefte bestaat aan een gespecialiseerd advies, ook als zij elders in behandeling zijn. Daarom bieden wij de mogelijkheid van een second opinion of kan een fysiologische diagnostiek door een behandelaar aangevraagd worden om een beter zicht te krijgen op de stressfysiologie van zijn cliënt.

Heeft u nog vragen?

Indien u nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met ons medisch secretariaat op het nummer +32 011 74 00 84 of via e-mail: info@tumitherapeutics.be.

U kan ook steeds ons contactformulier invullen door op de onderstaande knop te drukken.

Contact