Cognitieve gedragstherapie

Wij bieden kwaliteitsvolle, evidence-based, gespecialiseerde ‘zorg op maat’ aan. Gedragstherapie is een korte directieve therapievorm die wetenschappelijk haar efficiëntie heeft bewezen en als eerste keuze psychotherapie beschouwd wordt door het GGZ (www.trimbos.nl).

De gedragstherapie benadert klachten vanuit een wetenschappelijke invalshoek, waarbij het principe van conditionering centraal staat. Men vertrekt van het huidig functioneren van de cliënt, met oog voor lichamelijke sensaties, gevoelens, gedachten en gedrag. Om het functioneren te verbeteren, wordt er ingegrepen op zowel het denken als het gedrag van de cliënt. De gedragstherapeut benadrukt en stimuleert ook sterk de gezonde aspecten van het functioneren. Binnen het gedragstherapeutisch proces wordt veel aandacht besteed aan psycho-educatie.

In de relatie tussen cliënt en therapeut staat een gelijkwaardige, transparante samenwerking centraal, beslissingen worden steeds samen genomen. Gedragstherapie is doelgericht, gestructureerd en kortdurend van opzet. Regelmatig wordt de voortgang van de therapie geëvalueerd. Gedragstherapie beoogt zelfredzaamheid. Dit is ook de reden waarom er steeds aandacht besteed wordt aan nazorg en hervalpreventie. In dit kader worden in overeenstemming met de cliënt zogenaamde ‘boostersessies’ ingelast, waarbij de behandelresultaten ook objectief geëvalueerd worden.

Wij zijn geïnspireerd door Acceptance and Commitment Therapy (ACT), hetgeen valt onder de zogenoemde ‘derde generatie’ in de gedragstherapie en gebaseerd is op de Relational Frame Theory (RFT; Hayes et al., 2001). Bij stressgerelateerde klachten en functionele syndromen heeft ACT reeds veelbelovende therapieresultaten opgeleverd, hetgeen bevestigd wordt in wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie over gedragstherapie vind je op de website van de Vlaamse Vereniging voor GedragsTherapie (www.vvgt.be) en de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (www.vgct.nl).

Heeft u nog vragen?

Indien u nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met ons medisch secretariaat op het nummer +32 011 74 00 84 of via e-mail: info@tumitherapeutics.be.

U kan ook steeds ons contactformulier invullen door op de onderstaande knop te drukken.

Contact