Functionele syndromen

Steeds meer onderzoek wijst uit dat functionele syndromen gepaard gaan met een verstoorde stressfysiologie en een afwijkende interoceptie in het centraal zenuwstelsel. Dit laatste betekent dat lichamelijke signalen door de hersenen op een abnormale manier verwerkt, geïnterpreteerd en bewust gemaakt worden.

De etiologie van functionele syndromen is zeer complex en tot op heden nog niet volledig uitgeklaard. Bij Tumi Therapeutics baseren we de behandeling op de meest actuele internationale wetenschappelijke kennis, alsook op eigen onderzoeksbevindingen (zie ‘publicaties’).

De behandeling is voornamelijk gericht op het reguleren van de ontregelde stressfysiologie, aanpakken van instandhoudende factoren, en het trainen van een efficiënter prefrontaal inhibitievermogen.