Nieuwe publicatie: onderzoek naar hoe de fysiologische metingen tijdens de stresstesten onderscheid kunnen maken tussen individuen met stressgerelateerde klachten en gezonde mensen

Vroege detectie van stressgerelateerde problemen is van uiterst groot belang, gezien chronische stress een belangrijke factor is voor een waaier aan gezondheidsproblemen. De hypothese is dat verschillen in het fysiologisch responsprofiel – en meer bepaald verschillen in huidgeleiding, perifere huidtemperatuur en hartslag – tijdens stresstesten kan differentiëren tussen ‘gezonde’ mensen en mensen met enkelvoudige stressgerelateerde klachten (d.w.z. stressgerelateerde klachten die minder dan 3 maanden aanwezig zijn en nog geen nefaste impact hebben in het dagelijks functioneren).  

Smets en collega’s (2018) rekruteerden zowel gezonde vrijwilligers als patiënten met enkelvoudige stressgerelateerde klachten die zich aanmeldden bij Tumi Therapeutics. Alle deelnemers vervolledigden een onderzoek waarbij de fysiologische responsen worden geregistreerd tijdens 3 gestandaardiseerde stresstesten en tussentijds herstel, zoals ook tijdens het fysiologisch diagnostisch onderzoek bij Tumi Therapeutics gebeurt.

Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat we aan de hand van het fysiologisch diagnostisch onderzoek een onderscheid kunnen maken tussen gezonden en mensen met stressgerelateerde klachten. 

Meer bepaald toont het onderzoek aan dat het fysiologisch responsprofiel gezonde deelnemers van patiënten met enkelvoudige stressgerelateerde klachten kon onderscheiden met een accuraatheid van 78%, gevoeligheid van 75% en specificiteit van 80%. Er kan dus gesteld worden dat de taak een goede tool is voor de vroege detectie van stressgerelateerde problemen, en derhalve ingezet kan worden op preventie van stress en burn-out. Toekomstig onderzoek is nodig om deze onderzoeksresultaten te valideren en repliceren, alsook om te achterhalen of deze testen verder kunnen differentiëren tussen patiënten met andere aandoeningen gesitueerd op het stresscontinuüm (bv. burn-out, CVS) onderling en met gezonden.

Referentie

Smets, E., Schiavone, G., Velazquez, E.R., De Raedt, W., Bogaerts, K., Van Diest, I., & Van Hoof, C. (2018). Comparing task-induced psychophysiological responses between persons with stress-related complaints and healthy controls: A methodological pilot study. Health Science Reports, doi: 10.1002/hsr2.60.