Toekenning FWO research project fundamental research omtrent chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) honoreerde de projectaanvraag voor een onderzoeksproject fundamenteel onderzoek dat ingediend werd door prof. Dr. Lukas Van Oudenhove (KU/UZ Leuven) en prof. Dr. Katleen Bogaerts (UHasseltTumi Therapeutics).  

Het onderzoeksproject richt zich op het in kaart brengen van de complexe relaties tussen de perceptie van vermoeidheid en fysiologische disfuncties (stressresponssysteem, inflammatie, hersenfunctie) bij patiënten met chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). Het ambitieuze doel van dit project bestaat erin subgroepen patiënten te identificeren op basis van psychofysiologische disfuncties en de samenhang met revalidatie/therapiesucces te bestuderen. Op lange termijn beoogt het onderzoeksproject een verfijnd integratief pathofysiologisch model te ontwikkelen voor CVSom niet alleen het begrip, maar ook de behandeling van deze tot op heden onvoldoende begrepen aandoening verder uit te bouwen. 

In het kader van dit onderzoeksproject zal Tumi Therapeutics betrokken zijn in een longitudinale studie waarbij bovenstaande relaties bestudeerd worden tijdens een gestandaardiseerd rehabilitatieprogramma voor CVS patiënten