Toekenning Horizon 2020 project

We zijn trots te mogen melden dat Tumi Therapeutics als partnerinstelling zal bijdragen binnen het recent toegekende H2020-project (Marie Sklodowska-Curie Research Training Group “INT ETUDE”).

In de komende vier jaar, zullen 30 Europese expertgroepen samenwerken in wetenschappelijk onderzoek en klinische translatie omtrent diagnostiek, behandeling en communicatie bij functionele stoornissen (functional disorders; FD), alsook in het opleiden van de nieuwe generatie multidisciplinaire experten binnen een internationaal PhD-opleidingsprogramma. Het ETUDE programma zal bijdragen aan de identificatie van onderliggende mechanismen, de optimalisatie van diagnostiek en behandeling, en het reduceren van stigma bij FD patiënten.

We zijn verheugd om als gastinstelling een internationale PhD student te mogen verwelkomen voor een werkbezoek van 4 maanden binnen het doctoraatsproject ESR 1 (Symptom perception as a transdiagnostic mechanism underlying functional disorders (FD) - Michael Witthöft, Johannes Gutenberg-University, Mainz, Germany; Katleen Bogaerts, Hasselt University, University of Leuven, Tumi Therapeutics, Belgium; Ferenc Köteles, Eötvös Lorànd University, Budapest, Hungary; Nadine Lehnen, Technische Universität München, Germany) en te mogen bijdragen aan de internationale summer school.

Het doel van deze internationale samenwerking is het harmoniseren en ontwikkelen van praktijkvoorbeelden voor klinische richtlijnen, diagnostische instrumenten en behandelopties voor functionele stoornissen. Om antwoord te geven op deze uitdagingen heeft EURONET-SOMA een duurzaam, gestructureerd opleidingsprogramma ontwikkeld dat gericht is op het opleiden van een nieuwe generatie van interdisciplinaire onderzoekers (ESR). Dit heeft vorm gekregen in een Europees opleidingsnetwerk ‘Encompassing Training in fUnctional Disorders across Europe’ (ETUDE), dat financiering heeft ontvangen van het Horizon 2020-programma van de Europese Unie.

Het ETUDE-team bestaat uit toonaangevende en gerenommeerde onderzoeksgroepen. Deze samenwerking omtrent de maatschappelijke en medische uitdagingen in verband met functionele stoornissen zal gevoerd worden met een totaal van 15 PhD studenten. Via deze weg kan er tevens praktijkervaring opgedaan worden op het gebied van interdisciplinaire, internationale en intersectorale grenzen.  

Prof. Katleen Bogaerts zal co-promotor zijn binnen ESR1 en zetelen binnen de ‘Supervisory Board’. Hierbij zal ze mede verantwoordelijk zijn voor het toezien op de kwaliteit van de netwerkbrede opleiding. Bijkomend zal Prof. Bogaerts ook een internationale workshop geven over de vertaling van onderzoek naar zorg binnen het expertisedomein. Tevens zullen we in 2023, als partner, een internationale PhD student gedurende 4 maanden mogen verwelkomen. Het doctoraatsproject betreft symptoomperceptie als onderliggend mechanisme van functionele stoornissen.  

Wij kijken alvast uit naar deze unieke samenwerking !