KCE rapport (2021) - Behoeften en opvolging van patiënten met langdurige COVID

Langdurige COVID treft zowel mensen die een ernstige vorm van COVID-19 hebben doorgemaakt, als mensen die een milde vorm hebben gehad. Alle leeftijdsgroepen kunnen worden getroffen, maar het komt het vaakst voor in de leeftijdsgroep 35-69 jaar. Eén op de zeven mensen heeft zes maanden na een besmetting met het coronavirus nog steeds symptomen.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft in februari 2021 een uitgebreide online-enquête gebouden bij 1320 Belgische patiënten met langdurige COVID, gevolgd door een online-forum en diepte-interviews met een honderdtal deelnemers vanuit de eerste enquête. Uit deze studie blijkt dat langdurige COVID inderdaad leidt tot een duidelijke vermindering van de levenskwaliteit, psychologische gevolgen, en vaak moeilijkheden oplevert bij de terugkeer naar het werk. Patiënten melden dat zij zich vaak verloren voelen in ons gezondheidszorgsysteem wegens een gebrek aan een globale aanpak van hun problemen. Ze lijden onder het gebrek aan informatie en voelen zich niet altijd serieus genomen door zorgverleners, zeker wanneer hun klachten niet konden worden geobjectiveerd door medische tests of beeldvorming.

De meeste langdurige COVID patiënten klagen over abnormale, buitensporige vermoeidheid die niet overgaat na rust, of abnormale kortademigheid, ´”Hersenmist”, geheugen- en concentratieproblemen. Deze symptomen kunnen voorkomen bij personen (inclusief kinderen en jongeren) die een milde, asymptomatische of ernstige vorm van COVID-19 hadden en al dan niet gehospitaliseerd werden tijdens de acute fase van COVID-19.

Het is waarschijnlijk dat deze nieuwe aandoening nog enige tijd zal voortduren, zelfs wanneer de acute gevolgen van de pandemie reeds onder controle zijn. Voor ten minste een deel van de patiënten is er een interdisciplinaire aanpak vereist omwille van de heterogeniteit van het klinisch beeld.

Het KCE rapport kan u hier raadplegen