Het effect van een immersieve multidisciplinaire natuurgebaseerde interventie op stressgerelateerde klachten

RLKM project

Je in de natuur begeven is goed voor de fysieke, maar ook de mentale gezondheid. In een samenwerking tussen Regionaal Landschap Maasland en Kempen, expertise- en behandelingscentrum Tumi Therapeutics, en Universiteit Hasselt, werd het effect van een immersieve multidisciplinaire natuurgebaseerde interventie op stressgerelateerde klachten onderzocht. Een groep van vijftien personen met stressgerelateerde klachten nam deel aan een vijfdaagse interventieweek met overnachting bij Nationaal Park Hoge Kempen. Het multidisciplinair groepsprogramma includeerde elementen uit de cognitieve gedragstherapie, beweging, gezonde voeding, natuurbeleving en bewustwording. Fysiologische metingen (hartslag en ademhaling) en vragenlijsten werden afgenomen voor en na de interventie. Deze resultaten werden vergeleken met een controlegroep van 15 personen met stressgerelateerde klachten die geen interventie volgden (wachtlijstconditie).

Deelnemers van de interventieweek gaven aan dat ze de interventie nuttig vonden, dat de interventie hun zelfinzicht versterkt had, en dat ze de interventieweek zouden aanraden aan andere mensen met stressgerelateerde klachten. Zij gaven ook aan zich voor te nemen om na het volgen van de interventieweek zich vaker en/of bewuster in de natuur te begeven, omdat zij voelden dat dit een positief effect had op hun stressklachten. Er was geen verschil tussen de interventie- en controlegroep wat betreft de fysiologische metingen. De personen die de interventieweek volgden, vertoonden een significante vermindering in angst, depressie, cognitieve problemen en fysieke symptomen, alsook een toename in hun algemeen psychologisch welzijn, terwijl dit bij de controlegroep niet het geval was.