Katja Decremer

Klinisch en Gezondheidspsycholoog, Kinder- en jongerenpsycholoog, Case Manager, Bemiddelaar, Arbeids- en organisatiepsycholoog, Relatie-, Gezins-, en Systeemtherapeut i.o.

Katja is Klinisch en Gezondheidspsycholoog, Kinder- en Jongerenpsycholoog, alsook Arbeids- en Organisatiepsycholoog (K.U.Leuven). Tevens is ze Relatie-, Gezins-, en Systeemtherapeut i.o. (KULeuven). Katja volgde bijkomende opleidingen m.b.t. schematherapie, biofeedback en de behandeling van ADHD bij kinderen en jongeren. Ze is vertrouwd met stressfysiologisch onderzoek en heeft internationale ervaring met het geven van trainingen en workshops in de bedrijfswereld. Ze verdiepte zich tevens in bemiddelingstrajecten op de werkvloer. Katja is in het bezit van een erkenningsnummer bij de Psychologencommissie en is erkend lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP), de Belgische Federatie van Psychologen (BFP), de Vereniging voor Organisatie-, Consumenten-, en Arbeidspsychologie (VOCAP), en de European Federation of Psychology Students' Associations (EFPSA). Katja geeft consultaties fysiologische diagnostiek, biofeedback, individuele, relatie- en gezinstherapie en verzorgt trainingen en cursussen bij Tumi Therapeutics. Katja is tevens betrokken bij het bedrijvenaanbod als case manager en bemiddelaar voor het "Tumi Evidence-Based EAP programma voor burn-out".

Gelijkaardige medewerkers: