Chronische pelvische pijn

Men spreekt van chronische pelvische pijn wanneer permanente of steeds terugkerende pijn in het kleine bekken bij mannen of vrouwen langer dan zes maanden aanwezig is (IASP richtlijnen). Het betrokken systeem kan urologisch, gynaecologisch, anorectaal, musculair of neurologisch van aard zijn.