Atypische gezichtspijn

Je lijdt aan atypische gezichtspijn wanneer de pijn dagelijks aanwezig is gedurende het grootste deel van de dag. Bij aanvang is de pijn beperkt tot een gedeelte van het gelaat, meestal aan een zijde van de nasolabiaalplooi (plooi tussen neus en mond) of de kin. Later kan de pijn uitbreiden naar boven- of onderkaak en het uitgebreider gebied van het gelaat of de nek. Er is geen sprake van sensibiliteitsverlies of andere fysieke symptomen en aanvullend onderzoek (zoals o.a. röntgenfoto’s van gelaat, kaak, en thorax) laat geen afwijkingen zien (IHS criteria).