Chronisch hyperventilatiesyndroom

Hyperventilatie kan aanvalsgewijs optreden met zeer sterke lichamelijke reacties. Zo’n hyperventilatie-aanvallen worden vaak als zeer beangstigend ervaren en men spreekt in dat geval van acute hyperventilatie.

Hyperventilatie kan echter ook in een meer chronische vorm optreden waarbij je in lichte mate gedurende meerdere uren hyperventileert. Deze vorm is vaak moeilijker herkenbaar. Allerlei tussenvormen komen ook voor.

In tegenstelling tot acute hyperventilatie zijn de klachten bij het chronische hyperventilatiesyndroom vaak diffuus en minder hevig, omdat het lichaam zich meestal aan de gewijzigde condities aanpast. De klachten lijken voortdurend aanwezig in het dagelijks leven. Bij de chronische vorm zijn de basiswaarden van PCO2 in het bloed lager dan normaal en heeft men niet veel nodig om in een hypocapnische toestand te geraken. Het woord ‘chronisch' bij chronische hyperventilatie duidt op het continue karakter van lagere PCO2 waarden. Het betekent niet dat jouw klachten niet verholpen kunnen worden.

Voor de concrete symptomen van hyperventilatie klik hier.