Chronische Idiopathische misselijkheid

Je lijdt aan chronische idiopathische misselijkheid wanneer je gedurende minstens drie maanden tijdens de laatste zes maanden last hebt gehad van hinderlijke misselijkheid, meermaals per week, die meestal niet gepaard gaat met overgeven en dit zonder bewijs van orgaanaantasting die een verklaring zou kunnen bieden voor de misselijkheid (Rome III criteria).