Chronische Whiplash syndroom

Het whiplash syndroom is een verzamelnaam voor allerlei symptomen die kunnen optreden na een plotselinge bruuske heen-en-weerbeweging van het hoofd en de nek. Het treedt voornamelijk op bij (auto-) ongevallen, met name bij aanrijding van achteren of van de zijkant (whiplashongeval).

Als typische klachten van het acute whiplash syndroom (WAD I/II) worden omschreven:

  • pijn in de nek, soms uitstralend naar het achterhoofd, de schouders en de armen
  • een stijve nek en beperking van de beweging
  • hoofdpijn, vooral in het achterhoofd, soms uitstralend naar het voorhoofd

Minder vaak komen voor:

  • klachten over het zien, het gehoor, oorsuizen, duizeligheid en misselijkheid
  • tintelingen en een doof gevoel van de handen
  • klachten over het geheugen, moeheid en autonome functies

Bij 40 tot 66% van de mensen die een whiplash hebben doorgemaakt, gaan deze klachten vanzelf voorbij na drie maanden.

Wanneer echter de klachten na 3 maanden nog niet voorbij zijn, spreekt men van het chronisch whiplash syndroom (ook wel langdurig whiplash syndroom, laat whiplashsyndroom of het post whiplashsyndroom genoemd).

Naast bovenvermelde klachten wordt de chronische vorm getypeerd door een uitgesproken vermoeidheid, geheugen- en concentratiestoornissen, alsook somberheid, nervositeit en emotionele labiliteit.